Giới thiệu

XƯỞNG CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO

Xưởng Cơ khí – Điện tử, đơn vị trực thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có tên giao dịch quốc tế là: Electronic – Mechanical Workshop (EMW) Xưởng có chức năng: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo linh kiện thiết bị và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ khí – Điện tử nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, triển khai công nghệ của (...)