Ngày 3/3/2016, tại phòng khách nhà 2B, Khu công nghệ Nghĩa Đô, Trung tâm Phát triển công nghệ cao tiếp đoàn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) do GS. Patrick Boiron - Hiệu trưởng trường dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Trung tâm, cùng đi với GS.Patrick Boiron có  ông Gérard Gasquet - Chánh văn phòng, ông Radjesvarane Alexandre - Giám đốc Nghiên cứu, Đổi mới và chuyển giao công nghệ, ông Michel Delamar - Chuyên gia tư vấn quốc tế về lập kế hoạch bậc Đại học và ông Hà Dương Minh - Giám đốc Phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và Phát triển bền vững.