Lĩnh vực hoạt động

1.Thiết kế, chế tạo, lắp ráp các loại máy phục vụ quốc phòng, an ninh, công nghiệp.
2.Thiết kế, chế tạo robot.
3.Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị công nghệ cao.
4. Bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học
5.Thiết kế, gia công chi tiết máy, thiết bị y tế.
6. Thiết kế, chế tạo các sản phẩm thuộc lĩnh vực cơ điện tử.
7.Gia công chế tạo lắp đặt đồ gá, khuôn mẫu, các chi tiết có độ chính xác cao cho ngành công nghiệp phụ trợ.
8.Uốn các loại ống có đường kính 25-130 mm.
9.Gia công ép các loại cao su định hình chất lượng theo yêu cầu.  
10.Kiểm tra chất lượng các loại thép có chứng chỉ.
11.Thực hiện các công việc khác có liên quan đến cơ khí.