Chiến lược phát triển bền vững

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà khoa học, các đối tác và  khách hàng, Xưởng cơ khí điện tử đặt ra chiến lược phát triển như sau:
Về Khách hàng:
Luôn luôn sẵn sàng triển khai thực hiện nhanh, đúng, chính xác ý tưởng của các nhà khoa học và đặt lợi ích của khách hàng dựa trên tiêu chí làm được việc thật tốt với chi phí hợp lí, tiến độ đảm bảo đúng theo lịch đã cam kết.
Về Thị trường :
Đội ngũ các chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm chuyên làm công tác nghiên cứu, triển khai các ý tưởng khoa học, phát triển các sản phẩm mới như vậy Xưởng cơ khí điện tử đang hướng đến lĩnh vực cơ khí  trong nước, các doanh nghiệp liên doanh, các nước trong khu vực, trên trường quốc tế.
Xây dựng được chất lượng tốt, giá cả hợp lí, dịch vụ chăm sóc nhanh và hiệu quả.
Về nguồn lực nhân sự :
Với định hướng triển khai thực hiện hóa ý tưởng của các nhà khoa học và  thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghệ cao phục vụ các dự án trọng điểm,  ngành công nghiệp nước nhà, công nghiệp phụ trợ, ban lãnh đạo Xưởng cơ khí điện tử đã, đang và sẽ hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, cử đi đào tạo những cán bộ chủ chốt. Thiết lập một hệ thống nhân viên có trình độ tay nghề cao.
Về thiết bị :
Hệ thống máy móc hiện đại, đô chính xác cao được nhà nước đầu tư mới toàn bộ, khả năng vận hành rất tốt. Làm tăng năng xuất lao động, rút ngắn thời gian gia công, đảm bảo chất lượng tuyệt đối, đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học, đối tác và các khách hàng một cách nhanh nhất.