6. Thiết kế chế tạo máy » Ứng dụng trong An Ninh -Quốc Phòng»Lõi xuyên đạn pháo 85mm bằng hợp kim WC-Ni

Click vào để xem hình lớn


Sản phẩm khác